ארהל'ה רוטשטיין מכהן כמנהל בית הספר התיכון בקריית החינוך שער הנגב. רוטשטיין הוא מנהל יוצא דופן שאינו מהסס להשמיע את דעותיו, מחנך ובעל תפיסות חינוכיות יצירתיות. הוא מאמין בהטרוגניות ובמפגשים המזמנים הכרה אישית באמצעות סיפור או טקסט, ובעשייה משותפת ומעצימה. כמורה ואיש חינוך דבק ארהל'ה במתן הזדמנויות שוות, ביצירת חברותא ובערבות הדדית. החזון שלו צבעוני, רב תרבותי, המאפשר לכל הקולות להישמע.