ד"ר אדם הישראלי עומד בראש היחידה למעורבות חברתית של מכללת סמינר הקיבוצים ומרצה בחוג לחינוך ובתוכנית המצטיינים של משרד החינוך. עבודתו האקדמית קשורה לסוציולוגיה של החינוך, ליחסים מרכז ופריפריה בחברה הישראלית, למערכת החינוך ולחינוך הבלתי פורמלי. ניהל באונ' ת"א את התוכנית לתלמידי תיכון מצטיינים מהפריפריה, היה ממקימי תנועת הבוגרים של המחנות העולים ובוגר מכון מנדל למנהיגות חינוכית. חבר קיבוץ גבעת חיים איחוד.