ד"ר רוני אולמן-דרום היא מרצה במחלקה לחינוך גופני ותנועה של הפקולטה למדעים במכללת סמינר הקיבוצים ובמכללת ווינגייט. מתמחה בתיאוריות בתחום החינוך לתנועה, מחשבת החינוך בהקשר היסטורי וחינוכי בתחום החינוך הגופני. היא פעילה חברתית ומובילה את פרויקט קמ"ע (קהילה מונחית עמיתים) במסגרת המחלקה לחינוך גופני הנסמך על לימוד הדדי ושיתוף פעולה של 24 סטודנטים ערבים ויהודים ופתוח מודל של חונכות אישית ויצירת קשרים מעבר למסגרת הלימודים.