שגיא אבודרהם, מנהל מתנ"ס דורה בעיר נתניה, אקטיביסט שמצעיד את השכונה קדימה. בשנה האחרונה יזם שגיא במתנ"ס את הקמתו של "מרכז הלמידה דור המחר" ופתח מודל של מרחב חינוכי חברתי אחר אשר בגינו הוזמן להציגו בפני וועדה לצדק חלוקתי ושוויון חברתי בכנסת ישראל. יוסי טולדנו, ראש מנהל סטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים הוא פעיל חברתי, מוביל מיזמי חינוך וחברה בשכונת דורה בנתניה בשיתוף מכללת סמינר הקיבוצים, במטרה לחזק את ילדי השכונה וליצור קהילה מעורבת, חזקה ועצמאית. בין המיזמים הפועלים כיום במתנ"ס, מרכז למידה, תיאטרון קהילתי ומעורבות חברתית של סטודנטים.