משה ישעיהו, הוא מרכז תכנית פלח להעצמת סטודנטים יוצאי אתיופיה במכללת סמינר הקיבוצים. יליד אתיופיה, בעל תואר שני בחינוך מטעם אוניברסיטת חיפה, קצין במילואים. הוא רכז חברתי, עוסק בהוראה, בהדרכה, בניהול ובהפעלת תכניות ייחודיות כגון פאק"ט מטעם ג'וינט ישראל, תוכנית מפ"ל במסגרת עמותת מניפה בעיר לוד, וריכוז תוכנית מנטורים למיצוי הפוטנציאל של חיילים מקבוצות מודרות.