נועה מועלם היא יו"ר אגודת הסטודנטים במכללת סמינר הקיבוצים, ‏הגוף המייצג של הסטודנטיות והסטודנטים כולל מועצה של כ- 30 סטודנטיות וסטודנטים הנבחרת כל שנה מחדש. נועה היא סטודנטית במסלול הדמוקרטי של מדעי הרוח המתמחה בספרות, פעילה חברתית וחינוכית ושותפה בהובלת מיזמים וימי עיון כגון 'השבוע הפוליטי', 'שבוע מגדר' ימי חשיפה מטעם הדיקנט, היחידה למעורבות חברתית והיחידה ליזמות.