דניאל בר-טל הינו פרופסור אמריטוס, בבית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב. תחומי מחקרו נוגעים בפסיכולוגיה חברתית-פוליטית והוא מתמחה בחקר אספקטים פסיכולוגים של סכסוכים אתניים בלתי פתירים ותהליכי שלום, בהתפתחות הבנה פוליטית בקרב ילדים ובחינוך לשלום. כתב וערך יותר מ-20 ספרים ופרסם כ-250 מאמרים שונים בכתבי עת מובילים ובפרקים בספרים. שימש כנשיא של החברה הבינלאומית לפסיכולוגיה פוליטית וזכה בפרסים בינלאומיים שונים על עבודתו המדעית.